Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Εγγραφές νέων σπουδαστών στο Γ Εξάμηνο (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι με πτυχίο ΤΕΛ, ΤΕΕ Β κύκλου, ΕΠΑΛ,ΕΠΑ.Σ, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο 3ο εξάμηνο στις παρακάτω ειδικότητες εφόσον το πτυχίο τους είναι της αντίστοιχης ειδικότητας.
  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
  2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάταξη στο 3ο Εξάμηνο:
1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από την Γραμματεία)
2. Φωτοτυπία του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση αντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
3. Φωτοτυπία των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ταυτότητα ή Διαβατήριο θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές δύνανται να καταθέσουν στο ΔΙΕΚ της Κοζάνης τα παρακάτω ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ δικαιολογητικά, τα οποία συνεκτιμώνται:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος στην ειδικότητα που θέλει να παρακολουθήσει και ο χρόνος απασχόλησης. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
3. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατάταξη στο 3ο Εξάμηνο:
Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από την Δευτέρα 28-8-2017 μέχρι και την Παρασκευή 15-9-2017, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ), αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Κοζάνης.
Κωνσταντίνου Καραμανλή, Τ.Κ.50100, Τηλ.: 2461023816, 2461021738 & 2461021739 e-mail: grammateia@iek-kozan.koz.sch.gr

Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης