Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Όρια απουσιών ανά μάθημα


Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης να έχουν υπ? όψιν τους ότι για κάθε μάθημα, το όριο των απουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής :
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
1 ΩΡΟ 2
2 ΩΡΟ 5
3 ΩΡΟ 7
4 ΩΡΟ 9
5 ΩΡΟ 11
6 ΩΡΟ 14
7 ΩΡΟ 16
8 ΩΡΟ 18
9 ΩΡΟ 20
10 ΩΡΟ 23

Προσοχή
Για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων ως 1ωρο, 2ωρο κ.ο.κ. να μην λάβετε υπόψη τις αναπληρώσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα.


Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Άρθρο 21 (Χαρακτηρισμός Φόιτησης) του κανονισμού λειτουργίας των ΔΙΕΚ

Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης