Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων ΙΕΚ

Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων ΙΕΚ
O τρόπος στελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου, για την επιλογή τους στα ΔΙΕΚ υποβάλλεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρεχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο πλησιέστερο ΙΕΚ με τον τόπο διαμονής τους και κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανα εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δομές δια βίου μάθησης ορίζονται οι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως.

Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης