Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα

OK

Χρήσιμα Έντυπα


Για τον προγραμματισμό της ύλης να λάβετε υπόψη ότι η ύλη πρέπει να χωριστεί σε 15 εβδομάδες. Κατεβάστε το αρχείο excel με τα δύο φύλλα για κάθε περίπτωση.

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. μέχρι το τέλος της 2ης εβδομάδας.


Απαγορεύεται η αποστολή με email των θεμάτων προόδου και τελικών εξετάσεων

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο που πραγματοποιείται η προκαθορισμένη πρόοδος του μαθήματος. Περιέχει τις ερωτήσεις της προόδου.

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. την περίοδο που πραγματοποιείται η τελική εξέταση του μαθήματος. Περιέχει τις ερωτήσεις της τελικής εξέτασης.


Όσοι εκπαιδευτές έχουν εργαστηριακό μάθημα και χρειάζονται αναλώσιμα υλικά για την εφαρμογή του μαθήματος τους, να προσκομίσουν στην Γραμματεία του ΙΕΚ συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη πρόταση προμήθειας υλικών. Η πρόταση πρέπει να φέρει την υπογραφή και τον δύο εκπαιδευτών του εργαστηριακού μαθήματος.


Όσοι εκπαιδευτές έχουν την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.


Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης